Realizacje

Skraplacz destylatu

INWESTOR: PGNiG S.A. w Warszawie oddział w Zielonej Górze

INWESTYCJA: Dostawa nowego skraplacza destylatu typ W-3100 dla Kopalni Gazu Ziemnego Kościan Ośrodek Centralny Kościan - kontener regeneracji TEG-u, Brońsko

Okres realizacji: styczeń - marzec 2021

Przedmiotem umowy była dostawa fabrycznie nowego, kompletnego skraplaca destylatu. W ramach dostawy w zakres prac wchodziło:

  1. Opracowanie dokumentacji technicznej nowego skraplacza zgodnie wytycznymi Inwestora,
  2. Kompleksowe wytworzenie urządzenia wraz z nadaniem znaku CE,
  3. Wykonanie badań NDT spoin,
  4. Wykonanie prób ciśnieniowych pod nadzorem UDT,
  5. Przekazanie dokumentacji powykonawczej - jakościowej,
  6. Uzyskanie pozytywnej decyzji zezwalającej a eksploatacje urządzenia przez UDT,

Charakterystyka urządzenia:

Skraplacz W-3100 składa się z płaszcza rurowego DN300, w którym
zamontowany jest pakiet rurek o średnicy 21,3mm oddzielony dnami sitowymi.
Do przestrzeni zewnątrz rurkowej skraplacza doprowadzony jest, pochodzący z
kolumny regeneratora strumień gazu i oparów wody o ciśnieniu 0,05MPa i temp. 97
oC.
Skraplanie oparów odbywa się dzięki płynącemu rurkami w przeciwprądzie glikolu o
temperaturze 30
oC.
Wydzielona woda spływa grawitacyjnie rurociągiem podłączonym do przestrzeni
zewnątrz rurkowej skraplacza do separatora destylatu wchodzącego w skład instalacji
regeneracji TEG, gdzie następuje oddzielenie wody od gazu.

© 2024 - Energorem Gorzów Sp. z o.o.
ul. Teatralna 28, 66-400 Gorzów Wlkp, energorem@energorem.pl,Tel.: +48 (95) 73 34 420

Wykonano w: avangardo.pl

Uwaga: Nasza strona używa plików Cookies, aby lepiej odpowiadać Twoim oczekiwaniom, Więcej w Polityce prywatności