Realizacje

INWESTOR: PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

INWESTYCJA: Wymiana armatury na układach pomocniczych turbozespołu nr 6

ZLECENIODAWCA: GOTECH Sp. z o.o.,

Obiekt: Zespół Elektrowni Dolna Odra 74-105 Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina

Okres realizacji: listopad 2019 - luty 2020

Przedmiotem umowy była kompleksowa realizacja zadania polegająca na wymianie armatury na układach pomocniczych turbozespołu nr 6 na terenie Zespół Elektrowni Dolna Odra. W ramach zadania wykonano wymianę zaworów odcinających na rurociągach odwodnień sterowanych ręcznie oraz za pomocą napędów elektrycznych wraz z rurociągami. W ramach zadania wykonano następujące prace:

 1. Demontaż istniejących odwodnień, układy rurociągów, zaworów, rozprężaczy,
 2. Prefabrykacja rozprężaczy, konstrukcji oraz zespołu rurociągów z armaturą,
 3. Montaż odwodnień podturbinowych w tym spawanie i obróbka cieplna następujących rodzajów materiałów:
 • X10CrMoVNb9-1
 • 14MoV6-3
 • 10CrMo9-10
 • 11CrMo9-10
 • 16Mo3
 • P265GH
 1. Kontrola jakościowa wykonanych robót - przeprowadzono 100% badań VT, MT i UT/RT,
 2. Kompleksowe wykonanie izolacji cieplnych,
 3. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i jakościowej,
 4. Uzyskanie odbioru wykonanej instalacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

© 2024 - Energorem Gorzów Sp. z o.o.
ul. Teatralna 28, 66-400 Gorzów Wlkp, energorem@energorem.pl,Tel.: +48 (95) 73 34 420

Wykonano w: avangardo.pl

Uwaga: Nasza strona używa plików Cookies, aby lepiej odpowiadać Twoim oczekiwaniom, Więcej w Polityce prywatności