Realizacje

Realizacje

Zadanie

Inwestor

Termin realizacji

Montaż instalacji p.poż dla zbiorników paliwowych na terenie rozbudowywanego terminala Paliw w Szczecinie na ul. Górnośląskiej

Orlen na zlec. ZARMEN

Czerwiec - Lipiec 2021

Wykonanie podgrzewacza rozrzedzającego instalacji odazotowania spalin

Grupa Azoty na zlec. Polimex Energetyka

Maj 2021

Montaż rurociągów paliowowych na terenie rozbudowywanego terminala Paliw w Szczecinie na ul. Górnośląskiej

Orlen na zlec. ZARMEN

Luty - Maj 2021

Montaż konstrukcji stalowych na terenie rozbudowywanego terminala Paliw w Szczecinie na ul. GórnośląskiejOrlen na zlec. ZARMENStyczeń - Marzec 2021

Montaż Instalacji olejowej dla fabryki wózków widłowych KION

KION na zlec. GOTECH

Styczeń-Marzec 2021

Dostawa fabrycznie nowego skraplacza destylatu dla Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

Styczeń-Marzec 2021

 Przebudowa instalacji tłokowania rurociągu relacji OG Buszewo - OC Barnówko

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

Wrzesień 2020

Remont zbiornika siarki wraz z nagrzewnicami parowymi i kolumnami degazacyjnymi dla KRNiGZ Barnówko

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

Wrzesień 2020

Wykonanie  komory pływakowej separatora V-100 dla KRNiGZ Zielin

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

Lipiec 2020

Wymiana armatury odcinająco-regulacyjnej podczas remontu generalnego bloku nr 2 na terenie Elektrowni Opole

INTEC

Kwiecień - Lipiec 2020

Modernizacja flary w zakresie wymiany rurociągów i montażu nowych króćców spustowych KRNiGZ Lubiatów

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

Maj - Czerwiec 2020

Modernizacja układu wysokociśnieniowych pomp glikolu KRNiGZ Lubiatów

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

Maj - Czerwiec 2020

Wkład grzewczy 310-E-225 KRNiGZ Lubiatów

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Marzec 2020

Budowa urządzeń wodnych do odprowadzania do ziemi ścieków ze stacji uzdatniania wody na KRNiGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Luty - marzec 2020

Przygotowanie podgrzewaczy mazutu 1 i 2 do rewizji wewnętrznej UDT

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Marzec 2020

Wymiana armatury na układach pomocniczych turbozespołu nr 6 w El. Dolna Odra

GOTECH

Styczeń 2020

Zabudowa schładzacza pary do członu ciepłowniczego bloku B w El.Pomorzany

INTEC

Listopad 2019

Demontaż i ponowny montaż kryz pomiarowych oraz przetworników ciśnienia na terenie OC KRNiGZ Lubiatów

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Wrzesień 2019

Modernizacja wkładów rurowych wraz z rewizją dozorową i próbą ciśnieniową podgrzewaczy 1B, 2B, 3B w EC Pomorzany

ENERGOREMONT

Listopad 2019

Wykonanie przyłącza dopalacza gazów na obiekcie OC Barnówko

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Wrzesień 2019

Montaż 2 zaworów odcinających CSO- Lubiatów

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Wrzesień 2019

Wymiana rurociągów powietrza podmuchowego oraz powietrza spalania na instalacji Clausa - Lubiatów

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Wrzesień 2019

Wykonanie remontu w ramach awarii chłodnicy międzystopniowej na obiekcie OC Barnówko

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Wrzesień 2019

Zabudowa kolumn radarowych - Zakłady Chemiczne Grupa Azoty Police

INTEC

Sierpień 2019

Remont planowy turbiny parowej

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Lipiec 2019

Remont planowy kotła

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Sierpień 2019

Bieżące utrzymanie ruchu branża cieplno - mechaniczna - kotły

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

2019

Bieżące utrzymanie ruchu branża cieplno - mechaniczna - turbiny

Naprawa układu poziomowskazów walczaka nr 6 w El.Dolna Odra

INTEC

Listopad 2018

Demontaż i montaż siłowników i elementów wewnętrznych stacji r1a, r2a, zaworów kompaktowych

GOTECH

Październik 2018

Montaż zbiornika buforowego Barnówko

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Luty 2019

Wkład rurowy do wymiennika płaszczowo-rurowego aminy

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Luty 2019

Wykonanie instalacji technologicznej strefy przeyodwiertowej Barnówko 4/13k KRNIGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Marzec 2019

Montaż zaworu LV przy separatorze 330-v-100 Lubiatów

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Marzec 2019

Instalacja wody lodowej, ciepła technologicznego, montaż węzła para-woda - zakład BAMA Gorzów SCJ

ORION CONSTRUCTION S.A.

Listopad 2018 - Luty 2019

Montaż pomp i urządzeń w El.Turów

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Lipiec 2018

Modernizacja stacji 5SR1 i stacji 20SR2

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Lipiec 2018

Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa zbiornika 1ZZ, podgrzewaczy wysokoprężnych 1XW1-3, podgrzewaczy niskoprężnych w El. Dolna Odra

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Czerwiec 2018

Remont planowy turbiny parowej TC-32

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Sierpień 2018

Remont planowy kotła parowego OP140

Bieżące utrzymanie ruchu branża cieplno - mechaniczna - kotły

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

2018

Bieżące utrzymanie ruchu branża cieplno - mechaniczna - turbiny

Modernizacja systemu automatyki i sterowania układu ciepłowniczego wraz z dostawa urządzeń obiektowych w El.Dolna Odra

INTEC

Marzec 2018

Remont turbozespołu ora urządzeń pomocniczych bloku nr 5 w Elektrowni Dolna Odra ? Część III- Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa wymienników regeneracyjnych, zbiorników i chłodnic turbozespołu nr 5

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Czerwiec 2018

Konserwacja, remonty bieżące, usuwanie usterek i awarii urządzeń ciśnieniowych EC

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

2018

Prace remontowe na ECG

SIEMENS

2017

Remont urządzeń pomocniczych w El.Pomorzany

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Listopad 2017

Montaż pomp i urządzeń w El.Turów

ELEKTROMONTAŻ

Sierpień ? grudzień 2017

Remont planowy kotła parowego OP140 K101

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Lipiec 2017

Budowa przyłącza pary niskociśnieniowej oraz zewnętrznej wężownicy grzewczej zbiornika ekonomizera propanu (470-V-450) na KRNiGZ Lubiatów

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Sierpień 2017

Wykonanie prób ciśnieniowych oraz przygotowanie do rewizji wewnętrznych urządzeń zabudowanych na KRNiGZ Lubiatów 430,370

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Czerwiec 2017

Wymiana armatury na układach pomocniczych turbozespołu nr 7

GOTECH

Maj 2017

Remont turbozespołu oraz urządzeń pomocniczych bloku nr 7 w El.Dolna Odra- cz.III przygotowanie do rewizji UDT i naprawa wymienników regeneracyjnych, zbiorników chłodnic turbozespołu nr 7

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Maj 2017

Wykonanie dokumentacji projektowej i technologicznej w EC Gorzów

ENERGOSERVICE

Kwiecień 2017

Konserwacja, remonty bieżące, usuwanie usterek i awarii urządzeń ciśnieniowych EC

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Grudzień 2017

Wykonanie prób ciśnieniowych oraz przygotowanie do rewizji wewnętrznych urządzeń zabudowanych na KRNiGZ Lubiatów 430,370

 

 

Remont podgrzewacza liniowego płynu zlożowego Ośrodka Grupowego Buszewo - Barnówko

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Lipiec 2017

Wymiana zamknięcia separatora procesowego

F-0332 na terenie KRNIGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Maj 2017

Opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych, czynności formalnoprawnych w zakresie budowy rurociągu gazu paliwowego do separatora 330-v-100 oraz montażu zaworu odcinającego na rurociągu ropy handlowej na terenie KRNiGZ Lubiatów

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Maj 2017

Budowa rurociągu zrzutowego z instalacji kondensatu C5+ do zbiornika 910-Z-050 oraz połączenia pomiędzy rurociągami ropy handlowej kondensatu na terenie KRNiGZ Lubiatów

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Maj ? lipiec 2017

Budowa rurociągów ropy surowej do parowego wymiennika ciepła 330-E-220 Lubiatów

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Kwiecień 2017

Bieżące utrzymanie ruchu branża cieplno- mechaniczna kotły

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Luty 2017

Bieżące utrzymanie ruchu branża cieplno- mechaniczna turbiny

Kompleksowe wykonanie rurociągów olejowych

ENERGOINSTAL SA

Grudzień 2016

Dostawa, prefabrykacja i montaż rurociągów wydmuchowych.

Dostawa, prefabrykacja i montaż rurociągów spustów i odwodnień NP.

Październik 2016

Wykonanie pasywnej ochrony przeciwpożarowej, podłączenia powietrza sterowniczego oraz montażu podpory na erenie KRNiGZ Lubiatów

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Sierpień 2016

Wykonanie remontu wężownicy podgrzewacza liniowego płynu złożowego strefy przedwiertowej Buszewo 3

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Grudzień 2016

Prace montażowe w zakresie montażu agregatu sprężającego gazu wraz ze skidem zaworowym i przynależnymi rurociągami dla potrzeb realizacji projektu - zatłaczanie gazu nadmiarowego do złoża BMB KRNiGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Lipiec 2016

Przygotowanie do próby ciśnieniowej dozorowej podgrzewacza 3B El.Pomorzany

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Czerwiec ? lipiec 2016

Remont planowy branża cieplno-mechaniczna kotłowa

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Wrzesień 2016

Remont planowy branża cieplno-mechaniczna turbinowa

Sierpień 2016

Przebudowa rurociągów spustowych od instalacji stabilizacji, stabilizacji bis, kompresorów gazów LP, uzdatniania gazu, frakcjonowania węglowodorów oraz platform sit molekularnych i wymrażania LTS do podziemnego systemu spustowego Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Wrzesień 2016

Montaż układów rurociągów technologicznych: Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego

GOTECH

Czerwiec 2016

Bieżące utrzymanie ruchu branża cieplno-mechaniczna : turbiny

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

2016

Bieżące utrzymanie ruchu branża cieplno-mechaniczna : kotły

Budowa rurociągu płynu złożowego od śluz odbiorczych 300-L-280 i 300-L-285 do separatora niskociśnieniowego 320-V-150 na terenie KRNiGZ Lubiatów

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Wrzesień 2016

Naprawa części wodnej stacji redukcyjno-pomiarowej EC

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Kwiecień 2016

Prace montażowe w zakresie wykonania instalacji rurociągowych : Zatłaczanie gazu nadmiarowego do złoża BMB KRNiGZ Dębno

ABB

Grudzień 2015 ? marzec 2016

Demontaż istniejących przepustów kablowych oraz dostawa i montaż przepustów kablowych ze stali kwasoodpornej - EC Gorzów

INTERBUD-WEST

Listopad ? grudzień 2015

Wykonanie instalacji i przyłączenie kotłowni mobilnej na terenie PGE EC Gorzów

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Grudzień 2015

Montaż instalacji ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania w systemie rurociągów spawanych na obiekcie centrum handlowego ? Galeria Manhattan

INTERBUD-WEST

Maj - październik

Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa zbiornika 2ZZ, podgrzewaczy wysokoprężnych 2XW1-3, podgrzewaczy niskoprężnych 2XN3-5, 2XN3-5, 2Xa-B i chłodnic 2CT, CU w Elektrowni Dolna Odra

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Lipiec ? wrzesień 2015

Modernizacja zabezpieczeń oraz pomiarów regeneracji wysokoprężnej XW na bloku 5 w Elektrowni Dolna Odra

GOTECH

Kwiecień ? czerwiec 2015

Budowa obejścia typu by-pass wymienników ropa-ropa 340-E-100 i 340-E-110 na instalacji stabilizacji ropy surowej KRNiGZ Lubiatów

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Sierpień 2015

Naprawa rurociągu wody warcianej EC Gorzów

SIEMENS

Marzec 2015

Montaż zaślepek okularowych na rurociągach instalacji wstępnej separacji płynu złożowego, sit molekularnych, stabilizacji ropy naftowej i aminowego odsiarczania gazu oraz przebudowa instalacji kontroli poziomu zbiornika zrzutowego wody kwaśnej V-0400 na terenie KRNiGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Maj 2015

Montaż włazu rewizyjnego w zbiorniku V-354 refleksu wody kwaśnej instalacji aminowego odsiarczania na terenie KRNiGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Maj 2015

Kompleksowe wykonanie robót związanych z montażem turbozespołu parowego typu SST-600 75MW (produkcji Siemens) na potrzeby realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie "Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75MWe" w EC Zofiówka w Spółce Energetycznej "Jastrzębie" S.A. w Jastrzębiu Zdroju

ENERGOINSTAL

Styczeń 2016

Remont planowy branża cieplno-mechaniczna kotłowa

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Kwiecień ? czerwiec 2015

Remont planowy branża cieplno-mechaniczna turbinowa (T6, T5,T4,GT8C).

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Kwiecień ? czerwiec 2015

Budowa węzła zaworów na odejściu gazociągu LN do nowego bloku gazowo-parowego na terenie EC Gorzów

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Maj 2015

Remonty bieżące - zakres turbinowy

ELTUR-SERWIS

styczeń 2015-luty 2016

Remonty bieżące - zakres kotłowy

Remont armatury i rurociągów turbozespołu nr 5 w El.Dolna Odra

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

maj-czerwiec 2015

Przygotowanie do rewizji wewnętrznej dozorowej i próby ciśnieniowej podgrzewaczy 1a,2a,3a

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

maj-czerwiec 2015

Wymiana stacji 20SC2 na bloku nr 7 w El.Dolna Odra

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Kwiecień- maj 2015

Instalacja odsalania ropy naftowej w KRNiGZ Dębno

PGNiG

styczeń-marzec 2015

Remonty planowe kotłów OP-140 W8-70

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

marzec- wrzesień 2014

Remonty planowe  turbin 32MW i 6MW

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

marzec- lipiec 2014

Bieżące utrzymanie ruchu branża cieplno-mechaniczna dla kotłów i turbin w EC Gorzów

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

marzec 2014- luty 2015

Roboty montażowe w zakresie technologii układu mieszalników wapna oraz dostawa koniecznych materiałów i urządzeń w ECG

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

maj 2014

Roboty montażowe w zakresie wymiany 2 agregatów pompowych i zmiany układu rurociągów w pompowni wody surowej nad Wartą  

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

czerwiec 2014

Montaż zaślepek okularowych na rurociągach instalacji aminowego odsiarczania gazu, instalacji uzdatniania na terenie KRNiGZ Dębno

 PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze 

czerwiec 2014

 Modernizacja odwodnień i odpowietrzeń kotła nr 8 oraz rurociągów wody zasilającej kotłów nr 8 i 6 w Elektrowni Dolna Odra

 PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

czerwiec- grudzień 2014

 Modernizacja bloku zaworów odcinających gazu do turbiny GT8C

 PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

czerwiec 2014

 Przygotowanie do rewizji wewnętrznej dozorowej i próby ciśnieniowej podgrzewaczy 1B, 2B, 3B wraz z wykonanie wkładu rurowego podgrzewacza 3b w Elektrowni Pomorzany

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

czerwiec - październik 2014

 Przygotowanie do rewizji UDT i naprawy podgrzewaczy wysokoprężnych 8XW1-3 w Elektrowni Dolna Odra

 PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

październik -listopad 2014

Modernizacja armatury na rurociągach wody zasilającej bloków 1,2,5 w  Elektrowni Dolna Odra

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

czerwiec 2013 - listopad 2015

 Bieżące utrzymanie ruchu branża kotłów i turbin w EC Gorzów

 PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

marzec 2013- luty 2014

 Wykonanie estakady północnej wraz z przełożeniem rurociągów technologicznych w EC Gorzów 

 PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

marzec- czerwiec 2013

Wykonanie rozbiórek budynków i budowli oraz przekładek instalacji dla zadania: Budowa nowego bloku gazowo-parowego" Etap I: wykonanie estakady północnej i południowej wraz z przełożeniem rurociągów technologicznych w EC Gorzów 

 PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

marzec- czerwiec 2013

Remonty planowe - branża cieplno-mechaniczna kotłowa

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów 

kwiecień- wrzesień 2013

Remonty planowe - branża cieplno-mechaniczna turbinowa

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów 

kwiecień- czerwiec 2013

Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa zbiornika 5ZZ, podgrzewaczy wysokoprężnych 5XW1-3, podgrzewaczy niskoprężnych 5XN3-5, 5xa-b i chłodnic 5ct2, 5cu w elektrowni Dolna Odra

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

sierpień - listopad 2013

 Montaż stacji redukcyjnej 20SR i 20SC1

 PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

listopad-grudzień 2014

Kompleksowe wykonanie robót związanych z montażem turbozespołu parowego typu SST 600 V63/71,74 MW ( produkcji Siemens) na potrzeby realizacji ?budowa bloku energetycznego na zasadzie ? Budowy Kompletnego Obiektu pod klucz dla Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej

Energoinstal S.A. Katowice

czerwiec 2013- maj 2014

Prace remontowe na turbozespole GT8C w EC Gorzów ? prace przeglądowe

Alstom Power Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Elblągu

2013-2016

Montaż nowych silników do pomp  p.poż. na terenie Kopalni Ropy i Gazu w Barnówku

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

maj - grudzień 2013

Wykonanie przewoźnej instalacji do zatłaczania wody technologicznej dla KRNiGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

marzec - kwiecień 2013

Kompleksowe wykonanie robót związanych z montażem dwóch kompletów turbozespołów parowych typu SST-600 o mocy 12,2 Mwe produkcji SIEMENS w ramach realizacji przez zamawiającego dla KGHM Polska Miedź S.A. zadania "Wykonanie, dostawa, montaż oraz serwis dwóch jednakowych turbozespołów parowych- Budowa Bloków Gazowo-parowych w EC Głogów i EC Polkowice

Energoinstal S.A. Katowice

luty -grudzień 2013

Bieżące utrzymanie ruchu branża cieplno-mechaniczna:

kotły - EC Gorzów

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

styczeń 2011- luty 2012

Bieżące utrzymanie ruchu branża cieplno- mechaniczna:

turbiny w EC Gorzów

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

styczeń 2011- luty 2012

Remont kotła OP140 (K101) kotła odzysknicowego OUG83/140

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

kwiecień - sierpień 2012

Remont planowy turbin GT8C,T-6,T-5,T-4- branża cieplno-mechaniczna

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

kwiecień - czerwiec 2012

Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa zbiornika 7ZZ, podgrzewaczy wysokoprężnych7XW 1-3, podgrzewaczy niskoprężnych 7XN 3-5, 7XA-B i chłodnic 7CT, 7CU w El. Dolna Odra

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

kwiecień - czerwiec 2012

Wymiana rur ekranowych kotła OP140

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

lipiec-wrzesień 2014

Remont i modernizacja instalacji technologicznych na KRNiGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

maj- czerwiec 2012

Awaryjna naprawa zamknięcia filtroseparatora wlotowego F-0332 zabudowanego na KRNiGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

maj- czerwiec 2012

 Remont kotła OP140 (K101) kotła odzysknicowego OUG83/140

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

kwiecień - sierpień 2012

 Remont planowy turbin GT8C,T-6,T-5,T-4- branża cieplno-mechaniczna

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

kwiecień - czerwiec 2012

Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa zbiornika 7ZZ, podgrzewaczy wysokoprężnych7XW 1-3, podgrzewaczy niskoprężnych 7XN 3-5, 7XA-B i chłodnic 7CT, 7CU w El. Dolna Odra

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

kwiecień - czerwiec 2012

Wymiana rur ekranowych kotła OP140

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

lipiec-wrzesień 2014

Remont i modernizacja instalacji technologicznych na KRNiGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

maj- czerwiec 2012

Awaryjna naprawa zamknięcia filtroseparatora wlotowego F-0332 zabudowanego na KRNiGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

maj- czerwiec 2012

Wymiana rur stropowych kotła OP140 K101

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

maj 2012- wrzesień 2014

Człon ciepłowniczy ECII ? Wymiana napędów regulacyjnych wraz z zaworami poziomu skroplin w wymiennikach 2XA1, 2XB1 i 2XB2

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

październik- listopad 2012

Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa zbiornika 6ZZ, podgrzewaczy wysokoprężnych 6XW 1-3, podgrzewaczy niskoprężnych 6XN 3-5, 6XA-B i chłodnic 6CT2, 6CU w El.Dolna Odra

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

lipiec - wrzesień 2012

Montaż stacji wtryskowej S1 na bloku nr 7

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

lipiec - sierpień 2012

Zaprojektowanie, dostawa i zabudowa 8 sztuk kryz pomiarowych przepływu zgodnie z obowiązującą normą

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

październik 2012- maj 2013

Modernizacja instalacji sprężonego powietrza w EC Gorzów

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

wrzesień - październik 2012

Remont instalacji wody zmiękczonej

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

listopad- grudzień 2012

Montaż rurociągów przesyłowych gazu z materiałów własnych wykonawcy w ramach realizacji zadania: budowa pod klucz w systemie Generalnego Wykonawcy nowego Bloku Gazowo-Parowego o mocy elektrycznej w warunkach ISO ok..45MWe i mocy cieplnej ok. 40MWt opalanego gazem w KGHM Polkowice

Energoinstal S.A. Katowice

grudzień 2012

Remont rurociągu wysokociśnieniowego na strefie przyodwiertowej Buszewo 13 KRNiGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

styczeń 2014- luty 2013

Obróbka cieplna złączy spawanych rurociągów na obiektach LMG Sowia Góra

PBG Technologia Sp. z o.o. Wysokogotowo

czerwiec 2011- maj 2012

Montaż rurociągów przesyłowych gazu z materiałów własnych Wykonawcy w ramach  realizacji zadania Budowa pod klucz w systemie Generalnego Wykonawcy nowego Bloku Gazowo-Parowego o mocy elektrycznej w warunkach ISO ok.45MWe i mocy cieplnej ok.40MWt opalanego gazem  (GZ 41,5) w KGHM Polska Miedź S.A. w Głogowie

Energoinstal S.A. Katowice

październik 2011- listopad 2012

Wykonanie podparć i zawieszeń na Plac Budowy ( Budowa Parowo-Gazowego w KGHM Polska Miedź S.A. w Głogowie i Polkowicach

Energoinstal S.A. Katowice

grudzień 2011- grudzień 2012

Wymiana pomp glikolu LPG na KRNiGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

grudzień 2012

Remont i modernizacja dopalacza gazów kwaśnych na KRNiGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

maj - czerwiec 2011

Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa zbiornika 2ZZ podgrzewaczy wysokoprężnych 2XW1-3, podgrzewaczy niskoprężnych 2XN3-5, 2XA-B i chłodnic 2CT, 2CU w Elektrowni Dolna Odra

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

lipiec - sierpień 2011

Przygotowanie do rewizji wewnętrznej dozorowej i próby ciśnieniowej podgrzewaczy 1A, 2A, 3A i 5A w El. Pomorzany

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

maj - czerwiec 2011

Budowa instalacji do zatłacznia inhibitora soli na terenie strefy przyodwiertowej Buszewo 5 KRNiGZ Dębno

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

kwiecień 2011

Wymiana zasuw na upustach parowych i regulatorów pary na poduszkę w ZZ bl.2

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

czerwiec- sierpień 2011

Remont średni urządzeń turbiny bloku A w El. Pomorzany w 2011r.

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

czerwiec - sierpień 2011

Modernizacja układów pomiarowych na potrzeby kogeneracji

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

luty -marzec 2011

Modernizacja systemu potrzeb własnych centralnego ogrzewania w zakresie ECII

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

kwiecień - wrzesień 2011

Modernizacja systemu potrzeb własnych centralnego ogrzewania w zakresie ECII

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

wrzesień - grudzień 2011

Remont kapitalny pompy bagrowej PH-200 w EC

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

październik - grudzień 2011

Naprawa uszkodzonego wymiennika o numerze technologicznym XB usytuowanym na bloku EC-1. Wykononanie wkładu wymiennika ciepłowniczego 30MW

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

maj-wrzesień 2010

Wykonanie 400mb rurociągu pary świeżej EC I i EC II

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

czerwiec-wrzesień 2010

Wykonanie 2 szt. wkładów wymiennika ciepłowniczego 32MW

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

maj 2010

Wykonanie i wymiana przegrzewacza pary I stopnia kotła OP-100

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów

kwiecień 2010

 

XXX

X

© 2024 - Energorem Gorzów Sp. z o.o.
ul. Teatralna 28, 66-400 Gorzów Wlkp, energorem@energorem.pl,Tel.: +48 (95) 73 34 420

Wykonano w: avangardo.pl

Uwaga: Nasza strona używa plików Cookies, aby lepiej odpowiadać Twoim oczekiwaniom, Więcej w Polityce prywatności