Certyfikaty

Certyfikaty

Wszystkie nasze usługi świadczymy zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów zarządzania ISO 9001:2000 i ISO 3834:2007.

Nasze prace wykonujemy dbając o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Umowa Nr 1679/C/JN/2008 o świadczenie przez UDT-CERT usług jednostki notyfikowanej, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. nr 263, poz.2200), wdrażającym dyrektywę 97/23/WE (PED) dotyczących oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych, w następującym zakresie:

  1. moduł B1 - badanie projektu WE
  2. moduł F - weryfikacja wyrobu
  3. moduł G - weryfikacja jednostkowa WE

Uprawnienia Nr UC-08-31-N/2-07 wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych.

Personel nadzoru spawalniczego posiada kwalifikację Międzynarodowego Technologa Spawalnictwa.

Spawacze posiadają wymagane certyfikaty wg PN-EN 287-1, wydane przez: UDT-CERT, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, w metodach spawania wg PN-EN ISO 4063: 111 (MMA), 131(MIG), 135(MAG)141(TIG), 311w zakresie spawania stali wg CR ISO 15608 grupa 1;2;4;5;8, np.: S235, P265, P355, 13CrMo 45, 10CrMo 9 10, 14MoV6-3, X10Cr13, X6CrNiTi18.10 wg EN i odpowiedniki wg ASME.

Spawacze posiadają wymagane kwalifikacje dla spawaczy wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych eksploatujących kopaliny otworami wiertniczymi.

Personel badań nieniszczących posiada certyfikaty kompetencji w metodach badań: wizualnej (VT), penetracyjnej (PT) wg PN-EN 473, wydane przez Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Kierowanie budową i robotami budowlanymi, prowadzenie nadzoru wykonują osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej.

Personel wykonujący prace dozorowe i eksploatacyjne posiada kwalifikacje wymagane przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

Personel nadzoru posiada kwalifikacje osób niższego dozoru ruchu w specjalności technicznej mechanicznej w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi ropę naftową i gaz, wydane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu.

© 2024 - Energorem Gorzów Sp. z o.o.
ul. Teatralna 28, 66-400 Gorzów Wlkp, energorem@energorem.pl,Tel.: +48 (95) 73 34 420

Wykonano w: avangardo.pl

Uwaga: Nasza strona używa plików Cookies, aby lepiej odpowiadać Twoim oczekiwaniom, Więcej w Polityce prywatności